logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายรังษี  นาหิรัญ

เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน

 

นายเกษม สุขแสนไกรศร
เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี 2557-2560
 
 
นายพูลศักดิ์ จงเจริญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
 
 
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553
 
 
นายสะดวก จันทะเสน
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2552
 
 
นายสมชาย เรืองแย้ม
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 176 ครั้ง