logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ" มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยดำเนินการมอบอาหาร วันละ 100 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน มอบอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 อำเภอ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20 ราย

1 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้ดำเนินการโครงการเปลี่ยนช...
  16 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง