logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00น.-20.30น.นายรังษี นาหิรัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการติดต่อราชการกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00น.-20.30น.นายรังษี นาหิรัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการติดต่อราชการกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตรเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น.-20.30 น.
นายรังษี นาหิรัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการติดต่อราชการ
กับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
(นิคมโรคเรื้อนเดิม)
11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง