logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562 ท่านวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในพิธีแจกสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุและเปิดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม"

เมื่อ วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562 ท่านวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในพิธีแจกสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนิคมฝายแก้ว) จำนวน 95 สัญญา และเปิดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม"ในที่ราชพัสดุ ตามแนวทางขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.504(กำแพงเมืองเก่าน่าน) ตำบลในเวียงอ.เมือง จ.น่าน และได้มอบนโยบายพร้อมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน(คบจ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน

อัลบั้มภาพ

16 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง