logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงประจำปี 2562

นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงประจำปี 2562


 
     
     
     
     
     
     
     
     
11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง