logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ได้จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 โดยมีนางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน(คบจ.)

มื่อวันที่ 6มกราคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ได้จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่2 บนที่ดินราชพัสดุ แปลงฯนน.504 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน(กำแพงเมืองเก่าน่าน) โดยมี นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ) เพื่อบูรณาการโครงการฯร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่ที่ดำเนินการเป็นตลาดร้าง

7 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง