logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ได้มอบรางวัลให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Payment)สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ได้มอบรางวัลให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Payment)สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ได้มอบรางวัลให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Payment)
สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้รางวัลจูงใจ
แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุโดยเป็นการสุ่มจับรางวัล ซึ่งมีผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ได้รับรางวัลจำนวน 3 ราย
     
     
     
     
     
     
     
     
     
8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง