logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จำนวน ๒ อำเภอ คืออำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น

อัลบั้มภาพ

13 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้ดำเนินการโครงการเปลี่ยนช...
  16 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง