logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด-๑๙" ณ ตลาดราชพัสดุ จังหวัดน่าน

นายรังษี  นาหิรัญ  ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ดำเนินการตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วมต้านภัยโควิด-๑๙" โดยได้นำเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ไปมอบให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ตลาดราชพัสดุ) แปลงหมายเลขทะเบียน ๑-นน ๓๙๙ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนส่งเสิรมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เช่าที่ราชพัสดุ และประชาชนโดยไปในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

อัลบั้มภาพ

30 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้ดำเนินการโครงการเปลี่ยนช...
  16 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง