logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันที่10 - 11 มกราคม 2563สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชฯ โดยจัดประชุมหน่วยงานในจังหวัด และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ แปลงฯนน.504 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน    โดยจัดประชุมหน่วยงานในจังหวัด เทศบาลเมืองน่าน พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน เพื่อบูรณาการโครงการฯร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่จัดโครงการฯ เป็นตลาดร้าง และในวันที่ 11 มกราคม 2563 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ตลาด เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้แจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการฯด้วย

16 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง