logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้ดำเนินการโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ โดยจัดประชุมผู้เช่าอาคารที่ราชพัสดุภายในอำเภอเมืองน่าน และจำหน่ายสินค้าภายในงาน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้ดำเนินการโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ แปลงทะเบียน นน.504 กำแพงเมืองเก่าน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยจัดประชุมผู้เช่าอาคารที่ราชพัสดุในเขตอำเภอเมืองน่าน เกี่ยวกับการติดต่อราชการกรมธนารักษ์ อีกทั้งได้จัดตลาดชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ ไอศกรีม ข้าวโพดไม้ ผ้าไหม ผ้าทอ ถุงย่ามผ้าทอ ผ้าซิ่นไทยลื้อ สินค้าโอทอป สินค้าพื้นบ้าน และนวดแผนไทย และแจกแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการ อพท. ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยได้จัดกิจกรรมใส่บาตร กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (กรวยดอกไม้ เขียนกระเป๋าลายอักษรล้านนา โคมไฟ) งานมีการแสดง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้สวมหน้ากากอนามัยและบริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯเพื่อป้องกันไวรัสโควิค 19

อัลบั้มภาพ

16 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านดำเนินการตามโครงการ "กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมช...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แ...
  13 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์สานใจ ร่วนต้านภัยโควิด...
  30 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง