logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย

กรมธนารักษ์กำหนดเปิดให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถจ่ายแลกได้ที่ ส่วนกลาง สถานที่ดังนีั้

                -  กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

                -  กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร 

                -  กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

               ส่วนภูมิภาค สถานที่ดังนี้

                -  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

                   สำหรับสำนักงานธนารักษ์พืื้นที่น่าน จ่ายแลก  ณ  อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

อัลบั้มภาพ

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อ...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมชิมชมสินค้า ภายใต้โตรงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ร...
  15 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่...
  10 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง