logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • แบบคำโอนและขอรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  25 พฤษภาคม 2559
 • แบบคำขอดำเนินการในที่ราชพัสดุ (จป.3902)
  25 พฤษภาคม 2559
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  16 พฤษภาคม 2559
 • การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการข้อใช้
  16 พฤษภาคม 2559
 • หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ
  16 พฤษภาคม 2559
หมวดหมู่เอกสาร